Mühtedi

Mühtedi

Osman Necmi Gürmen, Muhteşem Süleyman devrinden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecine dek, okurları, o dönemin "Donanma" sına götürüyor bu romanında. Okur, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Turgut Reis'e bıraktığı bayrağı alan Uluç Ali Reis (Kılıç Ali) ve onun evlatlığı, belki de tek varlığı olan Aliko'nun kaleminden tanık oluyor üç farklı padişahın saltanatına. Uluç Ali Reis ve Aliko'nun geçmişlerini geleceğe feda edip "mühtedi" olarak Osmanlı topraklarına ayak basmalarının karanlığı, yeni vatanlarına duydukları sevgi ve sadakatin ışığıyla aydınlanıyor: “Ben Luc, nam-ı diğer Aliko, Reis'in yaşamayı reddettiği duyuları, onun için yaşadım. Alınyazım onunkinin içine kıvrım dolanan dere gibi süzüldü. Bekadan umut kesen özgürlük sınırlar mı kendini? Var olsam da olmasam da bu devran dönecek, ummanın kıyısına yığdığı kumların altında kaybolacak bir mevsimlik panayır.”

Mühtedi, 2010 yılında Japonca’ya çevrildi.

Kanat Kitap -2007, Everest Yayınları - 2011

  • Mühtedi
  • Mühtedi