Neydi Suçun Zeliha

Neydi Suçun Zeliha!

İnsanoğlu tarih boyunca, iyi ve güzelin peşine düştü… Bunun için insan ömrünü de aşan dertler edindi… Neydi Suçun Zeliha!, yeryüzünde insanca var olabilmek, barış içinde bir arada yaşayabilmek adına böylesi bir derdin öyküsü… Osman Necmi Gürmen, Neydi Suçun Zeliha! ile 21. yüzyılın sorunlarına asırlar öncesinden bakıyor, çözümü sevginin ve aklın kılavuzluğunda arıyor… Neydi Suçun Zeliha!, okuru derinden sarsacak, merak dolu tarihi bir roman. Yazarın titiz araştırmacılığı ve ayrıntılarda ustalıkla gezdirdiği kalemi, bugünün insanlığına yüzyıllardır farkına varmadıklarını gösteriyor.

Yıl 1095… Haçlı Seferleri… Varoluşa dair sorularının etrafında kaderin Urfa’da tesadüfen bir araya getirdiği farklı dinlere mensup beş kişi, aşağıdaki “güç” soruların yanıtını birlikte arıyorlar. Buldukları çözüm ise, onlar için karanlık günlerin başlangıcı olacaktır… Eser, ‘Çoktanrılı dinlerde ana tanrıça, güzellik tanrıçası, bereket sembolü olan ve yüceltilen kadın, tek tanrılı dinlerde nasıl olup da ikinci sınıf bir varlık haline geldi?’, ‘Kutsal Kitaplardaki; toplumları birbirine düşüren, uğruna savaşılıp kan dökülen “çelişkiler” nereden ileri geliyor?’, gibi soruların cevaplarını ve bu cevapların insanlığın ortak kaderinde köklü bir değişime yol açıp açamayacağını sorguluyor.

Everest Yayınları - 2010